درباره نرم افزار حسابداری آسمان

نرم افزار برنامه حسابداری آسمان دارای یک هسته حسابداری متمرکز است که تمامی بخشهای نرم افزار را تحت کنترل دارد. به عنوان مثال در صورتی که شما یک فاکتور فروش ثبت کنید، موجودی کالای فروش رفته از انبار و بخش انبارگردانی کسر می شود، مبلغ دریافتی به وجوه موجودی نقدی صندوق اضافه می شود و از یک طرف سند حسابداری به حساب شخص خریدار ثبت و تنظیم می شود

تصویر زیر صفحه مرکزی نرم افزار حسابداری را نشان می دهد

صفحه مرکزی نرم افزار حسابداری آسمان

 

جهت دانلود نرم افزار حسابداری آسمان اینجا را کلیک کنید